Cultuurraad

Om het integraal cultuurbeleid te bevorderen in het belang van alle inwoners van de gemeente, is de cultuurraad opgericht. Deze raad staat in voor: 

  • adviezen uitbrengen met betrekking tot cultuur-aangelegenheden
  • activiteiten in de sector coördineren
  • overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen,... tot stand brengen
  • onderzoek verrichten en documentatie/informatie verzamelen omtrent het cultureel leven en de culturele behoeften
  • initiatieven nemen omtrent culturele animatie, bevordering cultureel welzijn en kaderopleiding

 

Samenstelling

De Algemene Vergadering van de Cultuurraad is samengesteld uit één afgevaardigde en één plaatsvervanger per culturele vereniging en enkele individuele cultuuractoren. De schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator zijn waarnemende leden.

Het bestuur komt samen onder voorzitterschap van Elwyn Moerenhout. De schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator behoren eveneens tot het bestuur, maar hebben geen stemrecht.

De volledige samenstelling kan opgevraagd bij de voorzitter van de Cultuurraad of bij de Cultuurdienst.

 

Verslagen

Wil je de werking van de cultuurraad mee opvolgen? Bekijk dan zeker even de verslagen/documenten.

 

 


Contactinformatie