COVID-19 – ondersteunende maatregelen lokale economie

26
mei
2020

Sedert het ministerieel besluit van de nationale veiligheidsraad van 23 maart 2020 werden we als Lokaal Bestuur onderworpen aan de noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te perken.

Naast de aangeboden herstelmaatregelen door de federale en Vlaamse regering is er ook op dit vlak nood aan lokale accenten.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de intentie om ondersteunende maatregelen te nemen voor diegenen die het meest getroffen zijn door de coronacrisis. In het bijzonder wordt gedacht aan de lokale middenstand en horeca

Het schepencollege wil ieder gezin voorzien van een cadeaubon om te spenderen bij de lokale handel en middenstand.

Een aantal specifieke gemeentelijke belastingen zullen in 2020 niet worden geïnd.

De foodtrucks dienen tijdelijk geen belasting te betalen bij de inname van het openbaar domein.

De gemeente bekijkt ook hoe de praktische heropstart van de horeca kan ondersteund worden door het creëren van grotere terrassen.

De extra aankopen voor de voedselbedeling gebeuren uitsluitend bij de lokale handelaars. 


Contactinformatie