Coronamaatregelen: middelen voor lokale besturen uit het Noodfonds

23
jun
2020

Het “Noodfonds Cultuur” moet aan de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport nieuwe zuurstof geven. Zo komt men tegemoet aan organisaties die op een of andere manier leden onder de coronacrisis.

De gemeente Opwijk mag volledig autonoom beslissen hoe ze deze middelen verdeelt over de verschillende verenigingen.

De gemeente Opwijk voorziet in haar aanpak twee grote luiken:

  • De 7 Opwijkse jeugdverenigingen krijgen een tegemoetkoming, verrekend volgens het aantal leden. Bedoeling is om het financieel haalbaar te maken voor onze jeugdbewegingen om deze zomer een kamp te organiseren én om de herstart van het nieuwe werkjaar vorm te geven.
  • Bij de erkende sport- en socio-culturele verenigingen zal een eenvoudige bevraging gebeuren. Hiermee wenst de gemeente een zicht te krijgen op welke noden deze ervoeren tijdens dergelijke crisis. Dit biedt onder andere de mogelijkheid om een toekomstvisie te ontwikkelen in functie van mogelijke volgende crisissen.

Contactinformatie