Brandweerzone Vlaams-Brabant West

De brandweerpost van Opwijk, gelegen te Heiveld 13a, maakt deel uit van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Dringende Hulpverlening

Bel onmiddellijk 112: dit is het Europees alarmnummer dat je in elke lidstaat van de Europese Unie kan gebruiken om dringende hulp in te roepen. Mogelijk duurt het een tiental seconden vooraleer je een beltoon te horen krijgt, hang dus zeker niet op!

Vermeld nauwkeurig je naam, de aard en de omvang van het incident, de juiste ligging van de plaats waar het zich heeft voorgedaan en of er personen gekwetst, gekneld of in gevaar zijn,...

 

Wacht de komst van de hulpdiensten af in de nabijheid, maar steeds op een veilige afstand van de plaats van het onheil. Maak de toegang tot de plaats vrij en geef eventuele aanwijzingen aan de aankomende hulpdiensten: speciale toegangswegen, afgelegen gebieden,...

 

Verstrek bij aankomst van de hulpdiensten alle nuttige bijkomende informatie aan de verantwoordelijke van de interventie.

Niet-dringende hulpverlening

Tel   02 454 81 17 (voor niet-dringende hulpverlening, wespenverdeling,...)
Tel   02 451 49 11 (voor administratieve aangelegenheden).

De brandweerzone Vlaams-Brabant West biedt op de website ook een E-loket aan voor de aanvraag van wespenverdeling, de melding van wateroverlast, de melding van stromschade,...

Brandpreventie

 • rook nooit in bed
 • gooi nooit een brandende sigaret in een vuilnisbak, een keldergat, een rioolput, ...  
 • wacht minstens een kwartier vooraleer je een asbak leegmaakt
 • gebruik nooit brandalcohol voor het aansteken of aanwakkeren van een brandend vuurtje of barbecue
 • hou lucifers, aanstekers en vuurwerk steeds buiten het bereik van kinderen
 • gebruik een passend deksel, branddeken of een vochtige dweil om een brandende frituurketel of braadpan te blussen
 • leg geen elektrische snoeren onder een deur of tapijt
 • geef je tv-toestel voldoende verluchting
 • laat je schoorsteen jaarlijks reinigen
 • hang (minimum) één rookdetector in de nachthal
 • koop of huur een draagbare snelblusser
 • doe deuren van lokalen dicht bij het verlaten van de woning of bij het slapengaan

In geval van brandwonden: water, water, de rest komt later!

 • verwijder onmiddellijk de warmtebron
 • verwittig de hulpdiensten
 • besproei de wonden met stromend koud water
 • dek de wonden af met zuivere doeken
 • vermijd een te sterke afkoeling van het slachtoffer (onderkoeling) en geef hem/haar vooral niets te drinken