Bewonerskaart

Woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kunt u een bewonerskaart (gemeentelijke parkeerkaart) aanvragen. Daarmee kunt u altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij uw huis.

Voorwaarden

Om een bewonerskaart te krijgen, moeten u (als aanvrager) én uw wagen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als aanvrager moet u:

  • in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente op het adres waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt
  • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt.

De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt:

  • is ingeschreven op uw naam.

Rijdt u met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet u bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.

In Opwijk kunnen volgende bewoners een bewonerskaart aanvragen:

  • Stationsstraat (gedeelte vóór Station)
  • Fabriekstraat (gedeelte vanaf kruispunt Ringlaan tot gedeelte Doortstraat)

Procedure

U vraagt de bewonerskaart aan bij de gemeente.

Voor de aanvraag van een bewonerskaart, richt u zich tot de dienst Burgerzaken, Marktstraat 55.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Inschrijvingsbewijs voertuig

Bedrag

De aanvraag van een bewonerskaart is gratis.


Contactinformatie