Coronabericht voor de Opwijkse verenigingen

12
jun
2020

Graag berichten we onze Opwijkse verenigingen in klare taal conform de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad.

Deze zegt het volgende: alle ‘georganiseerde activiteiten’ worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland (bvb. bioscopen vanaf 1/7), en/of als het om ‘hoog risico-activiteiten’ gaat.

We proberen hier duidelijk te stellen wat kan en niet kan.

 • Privé: je hebt een bubbel van 10 personen, deze mensen kunnen wekelijks wisselen en gelden per persoon. Met deze bubbel kan je privé-activiteiten doen zoals picknicken, BBQ’en, wandelen, naar een museum gaan, op café gaan, …
 • Vereniging: een vereniging kan de activiteiten terug hervatten en deze organiseren voor 20 van zijn leden of in bubbels van 20 leden. Hierbij moet de organisator wel steeds de sociale afstandsmaatregelen kunnen waarborgen én het mag geen activiteit zijn die valt onder ‘het verhoogd risico’. Er wordt aangeraden je te houden aan 4m² per persoon of minimaal 1.5m afstand van elkaar.
 • Er zijn nog heel wat zaken die al zeker tot 30 juni verboden zijn: o.a. publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden, binnenspeeltuinen, pretparken, bioscopen, discotheken en dancings, casino’s en speelautomatenhallen, wellnesscentra en sauna’s.

Kermissen en buurtfeesten zijn pas toegestaan vanaf 1 augustus 2020.

Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector die in een verenigingsverband plaatsvinden, houden een verhoogd risico op overdracht van druppels en infectie in, en worden voorlopig nog verboden:

 • (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen.
 • alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn.
 • alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel, contactsporten, …). Deze activiteiten kunnen enkel plaatsvinden wanneer er geen contact gemaakt wordt met elkaar. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden voor beroepsdansers, -sporters en - acteurs.

Volgende beslissingen werden lokaal genomen:

 • De gemeentelijke zalen op Hof ten Hemelrijk: Bakhuis, Duivenzolder, Graanzolder en Groene zaal kunnen terug gehuurd worden.
 • Alle andere gemeentelijke zalen én de sporthal blijven voorlopig gesloten. Zij zijn allen in gebruik voor noodopvang van de scholen en kunnen dus geen dubbel gebruik hebben.

Wie, wat en hoe kan je organiseren in onze gemeentelijke zalen?

 • Activiteiten die geen fysieke contacten impliceren én in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen tot en met 30 juni 2020, en van maximum 50 personen vanaf 1 juli 2020, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. Deze begeleider is een van de 20 personen.
 • In elke zaal hangt een poster omhoog die duidelijk aangeeft waar je als gebruiker rekening mee moet houden.
 • In elke zaal wordt handgel voorzien om bij aanvang van de activiteit de handen te ontsmetten. We raden elke gebruiker aan, ook zelf hierin te voorzien.
 • Elke huurder is verantwoordelijk om de “vaak aangeraakteoppervlakken” zelf te reinigen tussendoor en vooral NA de activiteit. Hierover ligt er info in elke ruimte. We voorzien hiervoor de nodige middelen.
 • We raden ten sterkste aan om niet te eten en te drinken tijdens deze activiteiten.
 • We raden de risicogroepen (65+ én personen met een ernstige onderliggende medische aandoening) hun sector te bevragen hoe men terug kan opstarten.
 • Onze openbare toiletten blijven tot 5 juli voorlopig gesloten.

Twijfel je of jouw activiteit kan doorgaan of hoe je ze best organiseert, raadpleeg dan zeker volgende documenten:

We wensen jullie veel plezier met de geleidelijke heropstart van jullie activiteiten!  


Contactinformatie