Belangrijk: coronarichtlijnen voor bos- en natuurgebieden

25
mrt
2020

Op stap in bos- en natuurgebieden:

 • Wandel alleen, in gezinsverband of met ten hoogste twee personen die niet tot hetzelfde gezin behoren.
 • Vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.
 • Hou minimaal 1,5 meter afstand tegenover mensen die niet tot je gezin behoren.
 • Ga zo dicht mogelijk bij je huis buiten.
 • Als het te druk is in het bos of natuurgebied, zodat je de afstandsregels niet strikt kan naleven, doe je er beter aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken.
 • Het is niet toegestaan om speeltuigen te gebruiken.
 • Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en de dieren hebben hun rust nodig.
 • Begeef je niet in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.
 • Hou honden steeds aan de leiband. Dit is nodig om geen schade te veroorzaken aan fauna en flora én om de veiligheid van andere wandelaars te waarborgen.   
 • Paardrijden is verboden in alle bossen en natuurgebieden, tenzij absoluut noodzakelijk om het dierenwelzijn te waarborgen.
 • Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn verboden, met uitzondering van faunabeheer dat uitgevoerd wordt door professionelen in het kader van hun beroepsactiviteiten. Gaan vissen is geen essentiële verplaatsing en dus niet toegestaan! Recreatieve activiteiten zijn verboden.  

De boswachters en natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos hebben de opdracht gekregen om in KRAVAALBOS de coronamaatregelen strikt te handhaven en mensen aan te spreken die de richtlijnen niet opvolgen.


Contactinformatie