Baekeland-mandaat

Met Baekeland-mandaten biedt het Agentschap Innoveren en Ondernemen individuele onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het agentschap cofinanciert de personeels- en werkingskosten die gepaard gaan met de projectuitvoering.

Bij het Baekeland-mandaat zijn deze partijen betrokken:

  • een Vlaams bedrijf, dat de strategische oriëntatie van het project bepaalt en voor cofinanciering zorgt
  • een Vlaamse universiteit, die instaat voor de begeleiding naar en de toekenning van een doctoraat. Ook andere kennisinstellingen, zoals strategische onderzoekscentra, onderzoeksinstituten of hogescholen, kunnen optreden als gastinstelling voor de doctorandus, als zij samenwerken met een promotor die verbonden is aan een Vlaamse universiteit.

Voorwaarden

Alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest kunnen een Baekeland-mandaat aanvragen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn.

De mandataris kan werknemer zijn van zowel het bedrijf als de universiteit of kennisinstelling.

De regeling staat open voor alle kandidaten, alle nationaliteiten en alle diploma's die door de onderwijsinstelling worden toegelaten tot een doctoraatsstudie.

Procedure

Een kandidaat-mandataris die een Baekeland-mandaat aan wil vragen, moet in de eerste plaats een samenwerking met een bedrijf en een universitaire promotor uitwerken. De aanvraag moet naderhand worden ingediend door het bedrijf.

De tweede oproep voor 2018 is opengesteld, met als uiterste indieningsdatum maandag 3 september 2018 om 12.00 uur. Vanaf deze oproep gebeurt de indiening via een online module. De online module zal voor 15 juli beschikbaar zijn.