Brand Kloosterstraat - registreer je actie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Om een duidelijk zicht te hebben, roepen we op om alle initiatieven te registreren bij het gemeentebestuur.

Contactpersoon

Aard van de actie

BELANGRIJK

We wensen te benadrukken dat alle acties coronaproof moeten verlopen.

Elke initiatiefnemer is verplicht vooraf advies te vragen bij het evenementenloket via evenementenloket@opwijk.be.

Gemeentelijk steunfonds

Ook de opbrengsten van deze acties kunnen gestort worden op het gemeentelijk steunfonds: BE70 0910 2245 5125 met mededeling: Fonds brand Kloosterstraat. Het gemeentebestuur zorgt voor een eerlijke en transparante verdeling van deze gelden. Elke euro gaat integraal naar de slachtoffers.