Parkeerverbod

Identificatiegegevens

Adresgegevens 2

Modaliteiten parkeerverbod

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.opwijk.be/privacy