Aanpassingswerken Droeshoutstraat - Guldenboomstraat

De aansluiting van de Guldenboomstraat aan de Droeshoutstaat werd aangepast. Het middeneiland in de Guldenboomstraat werd eerder al verwijderd, de straat zelf wordt nog versmald ter hoogte van het kruispunt door markeringen en aanplanting van een boom op de hoeken van de straat.

De Droeshoutstraat wordt voorrangsweg waarbij het fietspad mee in de voorrang komt. De markeringen van het fietspad en bijkomende zebrapaden in de Droeshoutstraat worden eerstdaags uitgevoerd. Dit najaar volgt de aanplanting van de bomen. 

Wij hopen dat de aanpassingen bijdragen om de veiligheid te verhogen.


Contactinformatie