Aankopen van kippen

Een groot deel van uw organisch keuken- en tuinafval kan u composteren. Bereide etensresten zoals vlees, vis, aardappelen, rijst, deegwaren, groenten kan u niet composteren. Hiervoor zijn kippen de ideale afvalverwerkers. Ook tuinafval zoals gazonmaaisel kan u in kleine hoeveelheden aan de kippen voederen.

Voorwaarden

  • U voorziet voor de kippen een ren van minstens 2 m² per kip
  • U voedert de kippen naast granen en water ook organisch keukenafval en tuinafval

Procedure

Via uw gemeente kan u de kippen aankopen tegen een gunstig tarief.