Nieuws

 • Dagorde gemeenteraad 24 oktober 2017

  16 oktober 2017
  De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 24 oktober 2017 om 20u in zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75).
 • Vul de klimaatenquĂȘte in en maak kans op een mooie prijs!

  12 oktober 2017
  In het kader van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant heeft de gemeente Opwijk zich geëngageerd om tegen 2020 de C02 uitstoot in Opwijk met minstens 20% te verminderen. Verschillende acties worden door de gemeente uitgevoerd om deze doelstellingen te halen en te zorgen voor een gezonde leefomgeving.
 • Grof vuilophaling op afroep

  05 oktober 2017
  Ophaling aan huis van grof vuil op afroep en betalend op donderdag 30 november 2017 .
 • Snoeihoutophaling aan huis

  05 oktober 2017
  Gratis snoeihoutophaling aan huis op vrijdag 10 en donderdag 30 november 2017!
 • Loopomloop

  04 oktober 2017
  Op 4 oktober 2017 werd de Opwijkse loopomloop ingehuldigd. De Opwijkse loopverenigingen AC Opwijk en Achilles, de wandelclub Hopbelletjes, de sportdienst en Sport Vlaanderen ontwikkelden deze permanente looproute in en rond Hof Ten Hemelrijk. Iedereen kan van deze bewegwijzerde looproute gebruik maken, zowel recreanten als loopfanaten.
 • Infoblad oktober - november 2017

  25 september 2017
  Neem een kijkje in het gemeentelijk infoblad van oktober - november 2017!
 • Bel 1722 bij storm of wateroverlast

  12 september 2017
  De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert tijdens storm of wateroverlast het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende interventies van de brandweer. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.
 • Verlegging voetweg nr. 78 - openbaar onderzoek

  11 september 2017
  Het college van burgemeester en schepenen van Opwijk brengt ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad dd. 6 september 2017 een eerste beraadslaging gebeurde met betrekking tot de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 78.
 • Eedaflegging gemeenteraadslid Eline Van de Voorde

  07 september 2017
  Eedaflegging gemeenteraadslid Eline Van de Voorde
  Tijdens de gemeenteraadszitting van woensdag 6 september laatstleden legde Eline Van de Voorde (Open Vld) in de handen van voorzitter William Engels de eed af als gemeenteraadslid. Zij vervangt partijgenote Marieke De Medts die om professionele reden haar ontslag indiende.
 • Instrumentinitiatie voor kinderen van 6 en 7 jaar

  01 september 2017
  De gemeentebesturen van Asse, Opwijk en Ternat subsidiëren mede de organisatie van instrumentinitiatie voor kinderen van 6 en 7 jaar. In Asse zijn er max. 8 lestijden, in Opwijk 4 lestijden en in Ternat worden er 4 lestijden voorzien. Per ingericht lesuur moeten er min. 2 leerlingen en max 3 leerlingen ingeschreven zijn. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 250 + werkingskost € 20 + SEMU € 9 voor een volledig schooljaar.
Kies een rubriek