Nieuws

 • Opnieuw noodweer voorspeld: 1722 geactiveerd

  24 mei 2018
  Het KMI voorspelt opnieuw noodweer. Daarom heeft de FOD Binnenlandse Zaken beslist om het nummer 1722 te activeren. Bel tijdens het noodweer 1722 als je de brandweer nodig hebt bij wateroverlast en/of stormschade. Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt.
 • Dagorde gemeenteraad 29 mei 2018

  22 mei 2018
  De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 29 mei 2018 om 20 uur in het Woonzorgcentrum De Oase (zaal Satijn). Iedereen is welkom tijdens het openbare gedeelte van de zitting.
 • Infoblad juni - juli 2018

  22 mei 2018
  Infoblad juni - juli 2018
  Een nieuw en zomers infoblad valt eerstdaags in de bus! Neem hier alvast een kijkje !
 • Word jij onze nieuwe collega?

  04 mei 2018
  De gemeente Opwijk is op zoek naar: - medewerker technisch onderhoud - ploegverantwoordelijke schoonmaak - medewerker groendienst
 • De Rospot tegen Kanker is terug!

  03 mei 2018
  Met De Rospot tegen Kanker zet Kom op tegen Kanker heel Vlaanderen aan om ros geld in te zamelen tegen kanker. Ook de gemeente Opwijk doet mee!   Deponeer je rosse muntjes (of andere eurocenten- of briefjes) in de Rospot tegen Kanker op de dienst burgerzaken, Marktstraat 55 in Opwijk. De actie loopt tot 25 mei 2018.   Meer info: iedereentegenkanker.be
 • Rattenvergif

  26 april 2018
  Door een wijziging van de Europese wetgeving is het verboden om als gemeente nog langer rattenvergif aan te bieden aan de inwoners. Alle eigenaars of huurders van eigendommen waar zich ratten bevinden, zijn volgens de wetgeving verplicht om ratten op hun terrein onmiddellijk te verdelgen. De gemeente bestrijdt geen ratten op privaat domein. Tips en richtlijnen voor rattenbestrijding? Vraag het aan de milieuambtenaar: GAC I, Marktstraat 55.T 052 36 51 31 - eric.roelands@opwijk.be
 • Oplichters aan de lijn? Zo kunt u ze herkennen!

  17 april 2018
  U kreeg een mooi aanbod per telefoon, maar u weet niet wie u belde of hoeveel het u kost? Dan is de kans groot dat u werd opgebeld door een oplichter.   Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes, gemiddeld 15 meldingen per dag, en gingen in datzelfde jaar 1 op de 5 klachten bij het Europees Centrum voor de Consument over deze praktijken.
 • Raadpleging start- en procesnota en participatiemoment over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Okay

  11 april 2018
  Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Okay zal opgemaakt worden. De startnota en de procesnota kan je hier downloaden, maar liggen ook tijdens de kantooruren voor iedereen ter inzage bij de dienst stedenbouw van de gemeente, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk van 16 april 2018 tot en met 15 juni 2018. Het participatiemoment vindt plaats in het GAC II te Opwijk, Ringlaan 20 op woensdag 25 april 2018 om 19.30 uur . Reacties worden aangetekend verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk of tegen ontvangstbewijs afgegeven op de dienst stedenbouw, Marktstraat 55, 1745 Opwijk. Ze kunnen ook digitaal overgemaakt worden aan stedenbouw@opwijk.be uiterlijk op vrijdag 15 juni 2018 .
 • Herinrichting schoolomgeving 't Luikertje

  04 april 2018
  Om de verkeersveiligheid aan de basisschool ’t Luikertje te verbeteren wordt de schoolomgeving in de Nijverseelstraat heringericht. Er wordt een duidelijke schoolzone en een poorteffect gecreëerd door middel van groene stroken, tekst SCHOOLZONE en een versmalling van de straat door verkeerseilandjes met uiltjes.
 • Start werken collector Mazenzele

  04 april 2018
  De firma Besix start op maandag 9 april met de aanleg van een watercollector in Mazenzele. In een eerste fase wordt een collector bestemd voor afvalwater aangelegd, vanaf de Heerbaan tot aan Rauwakker. Hierbij is een onderdoorpersing van de Steenweg noodzakelijk. Deze werken kaderen in de ambities van het Vlaamse gewest om zoveel mogelijk rioolwater te transporteren via collectoren richting waterzuiveringsinstallaties om zo het oppervlaktewater in Vlaanderen zo zuiver mogelijk te maken. De werken zullen, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, voltooid zijn in september dit jaar. De hinder is vrij beperkt.
Kies een rubriek