Uittreksel uit het strafregister

Wat?

Alle veroordelingen worden bijgehouden in het gemeentelijk strafregister.

 

Er bestaan 2 modellen:

  • model art. 596.1 Sv. (vroegere model 1);
  • model art. 596.2 Sv. (vroegere model 2).

Wie kan dit aanvragen?

Uittreksels uit het strafregister dienen te worden aangevraagd en afgehaald door betrokkene zelf.

Dit kan NIET via het digitaal loket.
Indien het echt onmogelijk is om dit zelf te doen, dient men een volmacht + kopie van zijn identiteitskaart mee te geven aan de persoon die men machtigt om in zijn plaats dit document aan te vragen.

 

Waar aanvragen?

Dienst Burgerzaken - Marktstraat 55 - 1745 Opwijk.

 

Mee te brengen?

Identiteitskaart + eventueel volmacht en kopie identiteitskaart (indien iemand anders het document komt halen).

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Burgerzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 42
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...