Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest is een princiepsbeslissing aangaande een concreet project. Het is een voorafgaandelijk advies betreffende de slaagkansen van een gepland project.

 


Procedure

Een stedenbouwkundig attest kan je aanvragen bij je gemeente. Je kan zelf langsgaan bij de dienst Grondgebiedzaken of je kan de aanvraag aangetekend versturen.

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

 

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

 

Kostprijs

De kostprijs van een stedenbouwkundig attest bedraagt 50 euro. U dient dit bedrag te betalen na aflevering van het attest.

 

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Grondgebiedzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 34
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.be