Verwervingspremie

De gemeente Opwijk kent sinds een aantal jaren een stijgende aantrekkingskracht als woonplaats. Getuige daarvan zijn de hoge migratiecijfers en de daarmee gepaard gaande stijgende woningprijzen waarmee de gemeente de laatste jaren geconfronteerd wordt. Daardoor wordt het voor de jongeren uit de gemeente zelf steeds moeilijker om een woning of appartement te kopen in de buurt waar zij opgroeiden. In haar beleidsnota erkende het bestuur deze problematiek en onderschreef het de intentie om in de komende legislatuur een verwervingspremie in te voeren.

 

Om jonge Opwijkenaren de kans te bieden om in de eigen gemeente een woning of appartement te verwerven,  heeft het gemeentebestuur besloten om onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tussenkomst toe te kennen aan jonge inwoners die hun eerste eigendom kopen. De premie bedraagt 5000,00 euro voor een woning en 3000,00 euro voor een appartement.


Voorwaarden

 • aankoop van de eerste woning
 • prijs bedraagt max. 365.000,00 euro voor een woning en max. 290.000,00 euro voor een appartement
 • de aanvragers zijn jonger dan 35 jaar
 • de aanvrager moet 15 jaar in Opwijk wonen of gewoond hebben
 • de aanvragers moeten het nederlands machtig zijn
 • de aanvragers moeten binnen een termijn van 6 maanden de woning minimum 5 jaar ononderbroken bewonen
 • de aanvragers voldoen aan de volgende maximale inkomensgrenzen:
  • voor alleenstaanden: een inkomen van 34.000,00 euro verhoogd met 3.180,00 euro per kind ten laste.
  • voor niet alleenstaanden: een gezamenlijk inkomen van 68.000,00 euro verhoogd met 3.180,00 euro per kind ten laste

   Hierbij wordt gekeken naar het inkomen van het tweede jaar dat het referentiejaar voorafgaat. Voor verwervingsakten die dateren uit 2017 wordt er dus gekeken naar het aanslagbiljet personenbelasting m.b.t. de inkomsten van 2015.

Om aan te tonen dat men aan al deze voorwaarden voldoet, moet de aanvrager een aantal bewijsstukken aan de aanvraag toevoegen. Hiervoor krijgt de aanvrager tot 9 maanden na de ondertekeningsdatum van de akte de tijd om een aanvraag in te dienen.

Procedure

Het aanvraagformulier en het reglement kan je downloaden, alsook de bijlage die bij de aanvraag moet worden toegevoegd.

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Grondgebiedzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 34
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.be

Contactpersoon

Haverals Inneke
T 052 36 51 46
Contacteer mij