Lichaam schenken aan de wetenschap

Wat?

Iedere wilsbekwame Belg kan beslissen om zijn lichaam of delen ervan na zijn dood  af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is noodzakelijk voor de vorming van toekomstige artsen en voor onderzoek naar nieuwe technieken en medische behandelingen.

 

Procedure?

Je neemt contact met de medische faculteit van een universiteit naar keuze (zie lijst  van de medische faculteiten hieronder). Hier krijg je inlichtingen over wat je moet doen en ontvang je een document (testament) - als voorbeeld - om te kunnen overgaan tot de schenking.
Dit testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker. Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam moet  gebeuren (begrafenis of crematie, samen met de familie of in anonimiteit).
Je krijgt vervolgens een kopie van je testament - dat je aan een vertrouwenspersoon overdraagt - en een kaartje dat je bij je identiteitskaart bewaart.
Na het overlijden moet een begrafenisondernemer het lichaam ophalen en bezorgen aan de universiteit.
Na een periode van onbepaalde duur - meestal 1 tot 2 jaar - zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven - rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene.

 

Goed om weten.

De universiteiten betalen nooit om een lichaam te verkrijgen.
Alle kosten verbonden aan het overlijden en het vervoer door de begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie of de erfgenamen. Sommige universiteiten zorgen tevens voor de begrafenis.
De universiteiten kunnen in sommige gevallen een lichaam ook weigeren.

 

Lijst medische faculteiten.

Katholieke Universiteit Leuven – Campus Kortrijk
Subfaculteit Geneeskunde – Dienst Anatomie
Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk - Tel: 056 24 62 44

Katholiek Universiteit Leuven
Vesaliusinstituut
Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven - Tel: 016 33 66 81

Limburgs Universitair Centrum
Departement Medische Basiswetenschappen – Dienst Morfologie
Universitaire Campus, 3590 Diepenbeek - Tel: 011 26 85 00

Universiteit Antwerpen
Laboratorium voor Anatomie van de Mens en Embryologie
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen - Tel: 03 218 03 90

Universiteit Gent
Sectie Menselijke Ontleedkunde en embryologie
De Pintelaan 185, 9000 Gent – Tel: 09 332 51 92

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Menselijke Anatomie – Experimentele Anatomie
Laarbeeklaan 103, 1090 Jette - Tel: 02 477 44 50  

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Burgerzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 42
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...