Vlaremwetgeving

 

Wie een activiteit organiseert die als 'hinderlijk' is ingedeeld op de lijst van Vlarem-ingedeelde inrichtingen van de milieuwetgeving, dient vanaf 1 januari 2018 niet langer een aanvraag te doen in het kader van de Vlaremwetgeving, maar wel in toepassing van de omgevingsvergunning (decreet van 25 april 2014 betreffende de milieuvergunning). Vanaf 1.01.2018 wordt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning in de omgevingsvergunning geïntegreerd tot één unieke vergunning. Samen met de invoering van de omgevingsvergunning verdwijnt er ook een hoop papierwerk.

 

De exploitatievoorwaarden (algemene - sectorale: VLAREM II) die van toepassing zijn voor de exploitatie van een als 'hinderlijk beschouwde inrichting', evenals de indelingslijst van inrichtingen en activiteiten van de Vlaremwetgeving, blijven wel van toepassing.

 

  1. Vanaf 1 januari 2018  worden de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning geïntegreerd in één(1) vergunning: OMGEVINGSVERGUNNING.
  2. Aanvragen moeten vanaf nu digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (omgevingsloket.be) van de Vlaamse Overheid. Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse Overheid.
  3. Onderstaande aanvraagformulieren dienen vanaf 1 januari 2018 gebruikt te worden voor:

 

Meer info ?

Milieuwetgeving: https://navigator.emis.vito.be

Contacteer de dienst stedenbouw of milieu voor meer informatie of surf naar www.omgevingsloket.be/digitaalloket.

 

 

 

 

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Leefmilieu
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 31
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...

Contactpersoon

Roelands Eric
T 052 36 51 31
Contacteer mij