Laatste wilsbeschikking

Wat?

Het staat iedereen vrij om tijdens zijn leven te beslissen op welke manier zijn lichaam begraven wordt na zijn overlijden. Nabestaanden kunnen deze beslissing niet herroepen, ook niet na het overlijden. Indien er geen laatstewilsbeschikking werd geregistreerd, wordt bij overlijden een beslissing genomen door diegenen die de begrafenis regelen.

 

Men kan kiezen uit volgende laatst wil:

 1. begraving van het stoffelijk overschot
 2. crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 3. crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats
 4. crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 5. crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 6. crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de Belgische territoriale zee
 7. crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 8. crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Men kan kiezen uit volgende uitvaartplechtigheden:

 1. uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
 2. uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst
 3. uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst
 4. uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
 5. uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst
 6. uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst
 7. uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging
 8. uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging.

Men kan kiezen in welke gemeente men wil begraven worden:

 1. naam van de gemeente en/ of de deelgemeente ervan van begraving of de gemeente en/ of de deelgemeente ervan waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden.

 

Wie kan dit aanvragen?

Elke meerderjarige inwoner van Opwijk.

 

Waar aanvragen?

Dienst Burgerzaken - Marktstraat 55 - 1745 Opwijk

 

Mee te brengen?

Identiteitskaart

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Burgerzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 42
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...