Registratie wettelijk samenwonen

Wat is 'wettelijke samenwoning'?

Onder 'wettelijke samenwoning' wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd zoals bepaald in artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek.
Om alle misverstanden te vermijden, moeten we hier duidelijk vermelden dat deze wet niet enkel van toepassing is op hetero-samenwonenden, maar ook op samenwonende homofiele paren, op samenwonende vrienden of vriendinnen en op samenwonende verwanten (broer, zus, neef, nicht, …).

Dit nieuwe statuut is niet automatisch van toepassing op samenwonenden. Om een dergelijk 'samenlevingscontract' af te sluiten, moeten u en uw partner een schriftelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarin bevestigd wordt dat u wettelijk wil samenwonen.

 

Voorwaarden:

Om deze verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen, moeten beide partijen voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning;
  2. bekwaam zijn om contracten aan te gaan;
  3. meerderjarig zijn.
  4. op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn.

 

Noodzakelijke documenten:

  • beide identiteitskaarten;
  • indien er een contract werd opgemaakt bij een notaris (vnl. over de regeling van de goederen): een attest van de notaris waarop vermeld staat bij wie en op welke datum het contract werd opgemaakt.

 

Hoe wordt een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd?

Een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de wettelijke samenwoning.
Van de verklaring van wettelijke samenwoning wordt melding gemaakt in het bevolkingsregister.

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Burgerzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 42
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...