Pensioen

In België zijn er verschillende pensioenstelsels (ambtenaren, zelfstandigen, werknemers,…). Het pensioen gaat normaal in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de pensioenleeftijd.

De huidige pensioenwetgeving voorziet dat ambtshalve (automatisch) overgegaan wordt tot het onderzoek van de pensioenrechten wanneer men op de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen gaat in het gewoon stelsel van werknemers of zelfstandigen. Deze personen moeten geen pensioenaanvraag meer indienen bij het gemeentebestuur.Hun pensioendossier wordt automatisch opgestart en zij krijgen hiervan een schriftelijke mededeling van de pensioendiensten ongeveer 1 jaar voor ze wettelijk op pensioen gaan.

Onder bepaalde voorwaarden kan ook je pensioen vervroegd ingaan. Dit is niet mogelijk voor voltijds bruggepensioneerden. Zo kunnen mannen en vrouwen vervroegd op pensioen gaan indien ze een minimum aantal loopbaanjaren kunnen bewijzen. Het persoonlijk indienen van een pensioenaanvraag bij het gemeentebestuur (bij voorkeur 1 jaar op voorhand) blijft nodig in volgende gevallen :

  • het pensioen wordt vervroegd aangevraagd (om in te gaan voor de wettelijke pensioenleeftijd)
  • het pensioen wordt aangevraagd op een leeftijd die eigen is aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart).

Het persoonlijk indienen van een pensioenaanvraag blijft nodig bij bijzondere stelsels (bij voorkeur 1 jaar op voorhand)
(bv. vastbenoemde ambtenaren en onderwijzend personeel via hun laatste werkgever)

Vanaf 55 jaar kan je een voorlopige pensioenberekening vragen.

 

Meer info:

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Burgerzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 42
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...