Verbintenis tot tenlasteneming

Wat?

Bij het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming stelt u zich financieel garant ten opzichte van de Belgische Staat, het OCMW en de vreemdeling voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring gedurende het verblijf van de vreemdeling in België.

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat u bij het gemeentebestuur kan krijgen.

Om garant te kunnen staan moet de borgsteller bewijzen:

  • dat hij/zij de Belgische nationaliteit heeft of beschikt over een onbeperkte verblijfsvergunning.
  • dat hij/zij over voldoende inkomsten beschikt.

De handtekening van de borgsteller wordt door het gemeentebestuur gelegaliseerd.

 

Visumplichtige buitenlanders moeten dit formulier aanbieden op de Belgische ambassade of het consulaat van hun thuisland, samen met hun visumaanvraag. Niet-visumplichtigen moeten het document samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

 

Familie-, vrienden- of toeristenbezoek (bijlage 3bis)

Indien een niet-EER-burger (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land wil verblijven, moet hij het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken. Indien hij daarin niet slaagt, kan u als Belg of een buitenlandse burger - die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België - een verbintenis tot tenlasteneming ('borgstelling') aangaan voor de niet-EER-burger.

De verbintenis is geldig voor de duur van het verblijf van de vreemdeling, met een maximum van twee jaar.

 

Een verbintenis tot tenlasteneming voor studenten (bijlage 32)

Met het formulier 'bijlage 32' staat u financieel garant voor een buitenlandse student.

U heeft de keuze om deze verbintenis aan te gaan per school-/academiejaar of voor de duur van de studies. In het eerste geval moet de student per school-/academiejaar een nieuw formulier voorleggen voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning.

 

Een verbintenis tot tenlasteneming voor samenwoonst/concubinaat (bijlage 5)

U stelt zich garant voor uw buitenlandse partner of ouder die een verblijf in België aanvraagt op basis van samenwoonst met u, een Belg of een vreemdeling ingeschreven en verblijfsgerechtigd in België.

Deze verbintenis is onbeperkt geldig.

 

Waar aanvragen?

Dienst Burgerzaken - Marktstraat 55 - 1745 Opwijk

 

Mee te brengen?

Gegevens van de persoon die tenlaste wordt genomen (naam, voornaam, adres, paspoortnummer, geboorteplaats en -datum).

Identiteitskaart garant.

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Burgerzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 42
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...