Energiepremies

Dak- of zoldervloerisolatie **

Tot 31/12/2018: 6 euro per m² geplaatst door aannemer en 3 euro per m² voor doe-het-zelver, hogere minimale isolatiewaarde (R-waarde minstens 4,5 m²K/W)

 

De belastingvermindering voor dakisolatie werd vanaf 2017 afgeschaft.

Muurisolatie via spouw **

Vanaf 1/01/2018: premie van 5 euro per m² (lambdawaarde max. 0,065 W/mK, spouw minstens 50mm)

Muurisolatie buitenzijde **

Tot 31/12/2018: Behoud premie van 15 euro per m², Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W

Muurisolatie binnenzijde **

Tot 31/12/2018: Behoud premie van 15 euro per m², Rd-waarde minstens 2,0m²K/W (Werken begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, of werken met aannemer die beschikt over certificaat van bekwaamheid of aspirant)

Vloerisolatie op volle grond of isolatie op plafond van een kelder **

Tot 31/12/2018: Behoud 6 euro per m² (maar vanaf Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W)

Hoogrendementsbeglazing **

Tot 31/12/2018: behoud premie van 10 euro per m², U-waarde max. 1,1 W/m2K

Zonneboiler ***

Tot 31/12/2018: behoud premie van 550 euro per m², max. 2.750 euro, max. 40% factuur, EXTRA vanaf 1/7/2017 aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid

Warmtepomp ***

Tot 31/12/20186: behoud premie max. 40% van factuur, plafondbedrag volgens type, namelijk 4.000 euro voor geothermische, 1.500 euro voor luchtwaterwarmtepomp, 800 euro voor hybride luchtwaterwarmtepomp, 300 euro voor luchtluchtwarmtepomp, EXTRA Vanaf 1/7/2017 aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid

Totaalrenovatiebonus

Vanaf 1/1/2017: Binnen een periode van 5 jaar na eerste eindfactuur, minstens 3 nieuwe investeringen uitvoeren (de investering die zorgde voor de activatie meegeteld)

 1. Dak- of zoldervloerisolatie >= 30m²
 2. Spouw-, buiten- of binnenisolatie >= 30m²
 3. Vloerisolatie >= 30m²
 4. Beglazing >= 5m²
 5. Zonneboiler
 6. Warmtepomp
 7. Ventilatiesysteem

Supplement in woningen na 3 investeringen: 1250 euro, na 4: 1750 in totaal, na 5 en opmaak EPC: 2750 euro in totaal, na 6: 3750 euro in totaal , na 7: 4750 euro in totaal. In appartementen 50% van deze supplementen.

 

** Woning aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006 (of met bouwaanvraag vóór 01/01/2006 voor wat de isolatiemaatregelen betreft)

*** Geldig voor eindfacturen vanaf 2014 ook van toepassing voor woningen aangesloten op het elektriciteitsnet uiterlijk op 31/12/2013 (of met bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2013)

Verwaarlozing

 • Reglement verwaarlozing: op 22/12/2016 besliste het Vlaams Parlement om het beleid rond het bestrijden van verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. Deze beslissing werd bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse regering op 23/12/2016 en is in werking getreden op 1/01/2017. Met dit decreet vertrouwt de decreetgever het bestrijden van verwaarlozing volledig toe aan de gemeenten.
 • Wat wordt er verstaan onder verwaarlozing? Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan:
  • buitenmuren
  • voegwerk
  • schoorstenen
  • dakbedekking
  • dakgebinte
  • buitenschrijnwerk
  • kroonlijst
  • dakgoten

Het gemeentelijk reglement verwaarlozing werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19/12/2017.

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Woonloket
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 46
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.be