Instrumentinitiatie voor kinderen van 6 en 7 jaar

De gemeentebesturen van Asse, Opwijk en Ternat subsidiëren mede de organisatie van instrumentinitiatie voor kinderen van 6 en 7 jaar.

 

In Asse zijn er max. 8 lestijden, in Opwijk 4 lestijden en in Ternat worden er 4 lestijden voorzien. Per ingericht lesuur moeten er min. 2 leerlingen en max 3 leerlingen ingeschreven zijn.

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 250 + werkingskost € 20 + SEMU € 9 voor een volledig schooljaar.

 

Vermits elke deelnemende gemeente de subsidiëring voorziet in zijn gemeente is het evident dat de leerling inwoner is van de subsidiërende gemeente, bijvoorbeeld een leerling instrumentinitiatie in Asse is inwoner in Asse enz.

 

Vermits er een beperkt aantal uren instrumentinitiatie ingericht kunnen worden, is ht niet mogelijk om alle aanvragen/voorkeuren in te willigen.

 

Hou er rekening mee dat er slechts een beperkt aantal huurinstrumentjes beschikbaar zijn, voornamelijk violen. Hierdoor zal je in de meeste gevallen zelf je instrument moeten voorzien via een aankoop of huurformule. Je leerkracht helpt je hierbij.

 

Vul zo snel mogelijk het e-formulier in via de blauwe knop bovenaan. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte over de mogelijkheden qua instrument en lesmomenten.

  • print
  • pdf

Contact

Contactpersoon

Janssens Bart
T 02 454 19 19
Contacteer mij