Vergunning voor het verbranden van tuinafval

Uitzondering tuinafval verbranden? Hoe tijdig een vergunning aanvragen?

  • Vuurtje stoken is verboden.
  • De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is verboden en geldt zowel voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden, rommel, maar ook voor GFT, houtafval en groenresten.
  • Het politiereglement voor de AMOW-politiezone voorziet een uitzondering op deze regel, mits voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester.

Hoe een vergunning aanvragen voor het uitzonderlijk verbranden in open lucht van tuinafval/zuiver houtafval?

  • Vraag vooraf inlichtingen bij de milieuambtenaar.
  • Is er geen milieuvriendelijke alternatieve manier om het tuinafval of zuiver houtafval te verwerken? Tuinafval kan je verhakselen of ter plaatse verwerken in een takkenwal, of hergebruiken in de tuin, enz.
  • Vul tijdig het ondertekende aanvraagformulier volledig in en maak het over aan: Gemeente Opwijk - Cel Leefmilieu - Ringlaan 20 - 1745 Opwijk.
  • In het bezit van een vergunning van de burgemeester? Verbrand het afval op minstens 100m verwijderd van woningen, wegen, bossen, heiden, hagen, boomgaarden, graan, stro en zorg ervoor dat de rook geen hinder of veiligheidsgevaar vormt voor het verkeer.
  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Leefmilieu
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 31
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...

Contactpersoon

Roelands Eric
T 052 36 51 31
Contacteer mij