Subsidie zonneboiler

De gemeente Opwijk geeft een subsidie van € 250 bij plaatsing van een zonneboiler

Sinds 2002 kunnen inwoners van Opwijk een subsidie bekomen bij plaatsing van een zonneboiler.

Voorwaarden waaraan de zonneboiler moet voldoen

 • de zonneboiler moet erkend zijn om op de Belgische markt aangeboden te worden.
 • de collector wordt getest volgens de geldende normering.

 • de collector moet een minium oppervlakte hebben van 1m2 en moet beschikken over een systeem voor naverwarming.
 • de collector moet georiënteerd worden tussen zuidoost en zuidwest en tussen 20° en 60°.
 • de zonnecollectorpanelen mogen niet in het schaduwveld van omringende gebouwen of bomen vallen.
 • de plaatsing van de installatie moet gebeuren conform de bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.

Nodige documenten bij aanvraag

 1. Subsidieaanvraag
 2. Kopie van de originele factuur
 3. Kopie van de technische informatie van de zonneboilerinstallatie
 4. Plan of schets met aanduiding van de locatie van de zonneboiler
 5. Minstens 2 kleurenfoto's van de installatie na plaatsing
 6. Kopie van de stedenbouwkundige vergunning (indien vereist)

Bedrag van de gemeentelijke subsidie ?

€ 250

Werking van een zonneboiler in een notendop

Werking zonneboiler

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Leefmilieu
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 31
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...

Contactpersoon

Roelands Eric
T 052 36 51 31
Contacteer mij