Adoptie

Wat?

Adoptie is een juridische maatregel waarbij een band van vader- of moederschap ontstaat door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant). Er wordt dus een fictieve afstammingsband gecreëerd die niet steunt op bloedverwantschap.

De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten van de burgerlijke stand (bv. geboorteakte).

 

Binnenlandse adoptie

Sinds 2005 wordt een binnenlandse adoptie uitgesproken door de jeugdrechter en sinds vorig jaar door de familierechter. De toestemming voor de adoptie door bv. de biologische ouders kan wel gegeven worden voor de vrederechter of de notaris. De kandidaat-adoptieouders moeten dus een verzoekschrift indienen bij de familierechtbank. Als het gaat om de adoptie van minderjarigen dan moeten deze kandidaat-adoptieouders eerst een voorbereiding volgen. Voor deze voorbereiding kunnen zij contact opnemen met het Vlaams Centrum voor Adoptie. Het is dan inderdaad de familierechtbank die de adoptiebeslissing doorstuurt naar de burgerlijke stand om het over te schrijven in de registers.

 

Buitenlandse adoptie

Een buitenlandse adoptiebeslissing over een minderjarige zal pas erkend kunnen worden als de kandidaat-adoptieouders voorafgaandelijk geschikt verklaard zijn door de Belgische familierechtbank. Dit geldt ook voor adopties van kinderen van de familie. Voor meer informatie over dit proces kunnen de kandidaat-adoptieouders contact opnemen met het Vlaams Centrum voor Adoptie.

 

Als kandidaten toch een adoptiebeslissing hebben voordat zij geschikt verklaard werden in België dan is het zeer moeilijk om dit nog recht te zetten waardoor het kind tussen twee landen valt: voor het land van herkomst is het kind geadopteerd maar België erkent de adoptie niet. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen door de mensen zo correct mogelijk te informeren voordat ze stappen zetten in het buitenland.

 

Informatie over beide procedures kunnen ook teruggevonden worden op de website: http://www.kindengezin.be/adoptie/

En in de brochure: http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/brochures/default.jsp

 

 

Meer informatie gewenst?

Voor meer informatie kan je je als kandidaat-adoptant wenden tot de Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, tel. 02-533 14 76 of 02-533 14 77.

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Burgerzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 42
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...