Ondernemen in Opwijk

Starten

Wie in Opwijk een zelfstandige zaak wil starten, kan hiervoor  terecht bij het “Informatieloket voor Ondernemers”.

Dit loket biedt praktische informatie en hulp bij de formaliteiten die u bij de opstart van uw zaak dient te vervullen :

 • inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • bekomen van een ondernemingsnummer
 • controle vestigingswetten en informatie over vereiste vergunningen
 • inschrijving voor BTW
 • inschrijving bij sociaal verzekeringsfonds

U kan zich ook wenden tot één van de (momenteel 8) erkende ondernemingsloketten

Hier vindt u ook  de lokale vestigingen van deze ondernemingsloketten .

 

Het ondernemingsloket schrijft uw onderneming in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), een elektronische gegevensbank van vennootschappen, handels- en ambachtsondernemingen.   In het ondernemingsloket wordt ook je BTW-status geregeld.  De Kruispuntbank kent u dan een ondernemingsnummer toe (vervangt  het vroegere handelsregister- , BTW- en RSZ-nummer).

Algemene informatie over ondernemen en de opstart van een zaak vindt u op de website van het Agentschap Ondernemen .

 

Contact

 • Zitdagen informatieloket voor startende ondernemers: elke 1ste en 3de dinsdag van de maand  van 17 u tot 18 u – GACI – Marktstraat 55 – 1745 Opwijk  (gelijkvloers) – niet in juli en augustus.

Gemeentelijke premie voor startende ondernemers

De gemeente Opwijk geeft startende ondernemers graag een duwtje in de rug door het toekennen van een premie gelijk aan het inschrijvingsgeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

Klik hier voor het volledig reglement en de voorwaarden.

 

Aanvraagformulier premie.


Vestiging

Bij de opstart van een onderneming moet u beschikken over bepaalde vergunningen.  Het “Informatieloket voor Ondernemers” zal u doorverwijzen naar de bevoegde (gemeentelijke) instantie.

 • Leurderskaart (kaart voor ambulante handel) : voor ambulante handel (op de openbare markt of op de  openbare weg, ten huize van de verkoper, ...) moet je beschikken over een leurderskaart. De aanvraag ervan gebeurt bij een erkend ondernemingsloket.
 • Standplaatsen jaarmarkten en kermissen : kramen die op de wekelijkse markt / jaarmarkt / kermis willen staan, dienen zich te wenden tot de dienst Cultuur.
 • Bouwvergunning: dienst Grondgebiedzaken: Stedenbouw
 • Milieureglementering – VLAREM

  Wie een (handels)activiteit opstart  dient de Vlaremreglementering te respecteren en vraagt vooraf raad en advies bij de milieuambtenaar.

  Elke inrichting, werk- of opslagplaats, fabriek, installatie e.d.  die hinderlijk zou kunnen zijn of die een gezondheidsrisico inhoudt, is opgenomen in de Vlarem-indelingslijst .

  Dergelijke activiteiten mogen maar uitgebaat worden voor zover de exploitant vooraf beschikt over een geldige vergunning. 

  Vlarem deelt de inrichtingen op in drie klassen. Voor  inrichtingen van klasse 1 en klasse 2 is een milieuvergunning nodig ; voor klasse 3 volstaat een verplichte melding bij het gemeentebestuur.

  Voor meer informatie over milieuvergunningen kan je terecht bij de milieuambtenaar – Cel Leefmilieu

 • Taxivergunningen

  De exploitatie van een taxidienst is onderworpen aan de wetgeving over het personenvervoer en is strikt gereglementeerd.

  Voor vragen en informatie hieromtrent kan je terecht bij de Cel leefmilieu – dhr. Bart Van Aken

 • Specifieke vergunningen  (bv. opslag en verkoop van vuurwerk, ….) en bewegwijzering (belastingsreglement):  om uw bedrijf meer naambekendheid te geven, kunt u signalisatieborden en wegwijzers plaatsen op de openbare weg: dienst Infrastructuur
 • Horeca / Kansspelen : horeca-uitbaters die sterke dranken schenken of verkopen en/of kansspelen voorzien moeten een vergunning aanvragen. Je moet ook een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen: dienst Burgerzaken

Zaken doen met de gemeente Opwijk

Wil u met onze gemeente zaken doen en wil u meer informatie omtrent het gemeentelijk aanbestedingsbeleid?

Neem dan contact op via handelaars@opwijk.be.

 

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Burgerzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 42
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...