Verlegging voetweg nr. 78 - openbaar onderzoek

11 september 2017

Het college van burgemeester en schepenen van Opwijk brengt ter kennis dat in zitting van de gemeenteraad dd. 6 september 2017 een eerste beraadslaging gebeurde met betrekking tot de gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 78.


Deze aanvraag werd ingediend door Schoukens Bvba – Schoolstraat 101 te 1745 Opwijk.

 

Het administratief dossier ligt in het gemeentelijk administratief centrum I, Marktstraat 55 te Opwijk ter inzage van de belanghebbenden. Het openbaar onderzoek loopt van maandag 25 september 2017 tot donderdag 26 oktober 2017 en zal gesloten worden op 26 oktober 2017 om 11 uur.

 

Opmerkingen of bezwaren dienen voor de sluiting per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20 te 1745 Opwijk of afgegeven tegen ontvangstbewijs op de dienst stedenbouw, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk.

Overzicht nieuws
  • print
  • pdf