Verkeerssituatie Karenveldstraat

11 juli 2018

In de Karenveldstraat werden maatregelen getroffen om de doorstroming van het verkeer op het einde van de schooldag te verbeteren. De voetgangers die gebruik maakten van het voetpad, hinderden de fietsers. Deze reden massaal op straat en belemmerden het autoverkeer.

 

In overleg met het VKO werd voorgesteld om de parkeerstrook te verwijderen en de vrijgekomen ruimte opnieuw aan te leggen als fietspad, zodat voetgangers en fietsers ieder hun ruimte krijgen. Dit was nodig om de fietsers meer ruimte te kunnen geven.

 

De verbreding van het fietspad is opgenomen in de planning voor volgend jaar. Deze maatregel past in het parkeerbeleidsplan dat vorig jaar werd opgemaakt.

 

Door de recent uitgevoerde bestrijkingswerken verdween ook de markering van de parkeerstrook. Omdat het toch de bedoeling was om de parkeerstrook te verwijderen, werden fietspadmarkeringen aangebracht in afwachting van de wegenwerken.

 

Het is op dit ogenblik niet wat men van een veilige schoolomgeving verwacht, maar de situatie is tijdelijk. Wij hopen dat de effectieve verbreding van het voetpad en fietspad de veiligheid in de Karenveldstraat zal verhogen en de doorstroming hierdoor verbetert.

 

Meer info: T 052 36 51 35

Overzicht nieuws
  • print
  • pdf