Dagorde gemeenteraad 27 maart 2018

19 maart 2018

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 27 maart 2018 om 19.30 uur in het Woonzorgcentrum De Oase (zaal Satijn). De zitting start uitzonderlijk een half uur vroeger. Infrabel geeft een toelichting over hun studie over het sluiten van overwegen en het princiepsakkoord met de gemeente. Iedereen is welkom tijdens het openbare gedeelte van de zitting.

 

Er wordt onder meer over volgende punten een beslissing genomen:

  • Sluiten spoorwegovergangen - Princiepsakkoord Infrabel - Goedkeuring
  • Algemeen directeur - Oproeping zittende functiehouders - Goedkeuring
  • Financieel Directeur - Aanstelling - Kennisneming
  • Communicatie gemeente en OCMW - Strategische nota - Goedkeuring
  • Patrimonium - Aankoop van een deel van de Fläktsite - Goedkeuring
  • Sociaal huis - Vernieuwen stookplaats - Goedkeuring
  • Jeugd - Nieuwbouw jeugdlokalen met modulair systeem (units) en omgevingswerken - Goedkeuring
  • Hartveilige gemeente - Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

Locatie: Zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75)

 

Volledige versie dagorde gemeenteraad 27 maart 2018

1.

Overzicht nieuws
  • print
  • pdf