Dagorde gemeenteraad 24 oktober 2017

16 oktober 2017

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 24 oktober 2017 om 20u in zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75).

 

Er wordt onder meer over volgende punten een beslissing genomen:

 • Cipal - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging - Goedkeuring
 • Finilek - buitengewone algemene vergadering - Agenda - Afsplitsing enerzijds naar Iverlek OV en anderzijds naar Zefier CVBA - Statutenwijziging - Vaststellen mandaten - Goedkeuring
 • Iverlek - buitengewone algemene vergadering - Agenda - Herstructureringsoperatie met inkanteling van deel van Finilek in Iverlek - Statutenwijziging - Vaststellen mandaten - Goedkeuring
 • Infrax West - Buitengewone algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring
 • Federale pensioendienst Gemeenschappelijke sociale dienst - Toetreding collectieve hospitalisatieverzekering - Goedkeuring
 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanpassing beslissing gemeenteraad 26 november 2013 houdende goedkeuring van de aanvullende opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2014-2019 - Goedkeuring
 • Intradura - Kapitaalverhoging Intradura opdrachthoudende vereniging - Goedkeuring
 • Meerjarenplanaanpassing - budgetwijziging - Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 3- 2017 en goedkeuring budgetwijziging 2-2017 - Goedkeuring
 • Centraal Kerkbestuur - Wijziging budget 2017 kerkfabriek Sint-Paulus Opwijk, met advies bisdom - budget 2018 en aangepast meerjarenplan 2014-2019 van de Opwijkse kerkfabrieken - Goedkeuring
 • Identiteitsdocumenten 2018 - Vaststelling nieuwe tarieven - Goedkeuring
 • Hof ten Hemelrijk - Concessie uitbating cafetaria Hof Ten Hemelrijk - Goedkeuring
 • ICT - Toetreding tot 'Raamovereenkomst ICT Materiaal' - Goedkeuring
 • Leegstand - Wijziging van het gemeentelijk reglement - Goedkeuring
 • Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje Klaarstraat naar aanleiding van verkaveling - Goedkeuring
 • Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje Neerveldstraat naar aanleiding van verkaveling - Goedkeuring
 • Patrimonium - Gratis grondafstand perceeltje Broekstraat naar aanleiding van verkaveling - Goedkeuring
 • Meerjarenplanaanpassing - budgetwijziging OCMW - Aanpassing meerjarenplan 2014- 19/7 - budgetwijziging 1-2017 - Kennisneming
 • Auditrapport organisatie-audit bij gemeente en OCMW - Resultaten opvolging aanbevelingen - Kennisneming Gemeentesecretaris

 

Locatie: Zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75)

 

Originele versie dagorde gemeenteraad 24 oktober 2017

1.

Overzicht nieuws
 • print
 • pdf