Dagorde gemeenteraad 29 mei 2018

22 mei 2018

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 29 mei 2018 om 20 uur in het Woonzorgcentrum De Oase (zaal Satijn). Iedereen is welkom tijdens het openbare gedeelte van de zitting.

 

Er wordt onder meer over volgende punten een beslissing genomen:


Openbare zitting

 • Infrax West - Algemene vergadering - Intrekken besluit gemeenteraad 24.04.2018 -Agenda - Mandaten - Goedkeuring
 • Cipal - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring
 • Intradura - Statutaire gewone algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring
 • Zefier - bijzondere algemene vergadering - Agenda - Volmachten - Goedkeuring 
 • Blijdorp - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring 
 • Havicrem - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring
 • Kerkfabrieken - Advies over de rekening 2017 van de vier Opwijkse kerkfabrieken,ingediend door het centraal kerkbestuur van Opwijk - Goedkeuring
 • Patrimonium – Ruil Percelen Pastoriedreef - Goedkeuring
 • Borgstelling - Borgstelling voor kredietopening V.C.E. Mazenzle VZW. - Goedkeuring
 • Vervoerregio Vlaamse Rand rond Brussel - Toetreding - Goedkeuring 
 • Jeugd - Vernieuwing en inrichting van een aantal speeltuinen in de gemeente Opwijk - Goedkeuring
 • Buurtwegen nrs. 25 en 35 - Gedeeltelijke afschaffing (eerste beraadslaging) - Goedkeuring 
 • De Vlaamse Staak - Sanering loods Steenweg op Dendermonde - Goedkeuring 
 • De Vlaamse Staak – Slopen van een loodsgebouw - Goedkeuring 
 • Duurtijd conformiteitsattest - Beperking - Goedkeuring
 • Energieboekhouding gemeente Opwijk - dienstjaar 2017 - verslag over de gemeentelijke energieboekhouding - dienstjaar 2017 - Kennisneming
 • Retributiereglement recyclagepark - Opheffing huidige retributiereglement met betrekking tot de exploitatie recyclagepark en voorleggen gewijzigd retributiereglement - Goedkeuring
 • Afvalbeheer Opwijk - Resultaten afvalbeheer 2017 - Kennisneming

Geheime zitting

 • Algemeen directeur / Adjunct-algemeen directeur - Kennisname aanstellingen algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur - Goedkeuring

 

Locatie: Zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75)

 

Volledige versie dagorde gemeenteraad 29 mei 2018

1.

Overzicht nieuws
 • print
 • pdf