Dagorde gemeenteraad 25 april 2017

18 april 2017

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 25 april 2017 om 20u in zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75).

 

Er wordt onder meer over volgende punten een beslissing genomen:

 • Providentia - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten - Goedkeuring
 • Kerkfabrieken - Advies over de rekening 2016 van de vier Opwijkse kerkfabrieken, ingediend door het centraal kerkbestuur van Opwijk - Goedkeuring
 • Vernieuwen elektrische installatie Sint-Pieterskerk - Dading Bouclier NV - Goedkeuring
 • Kunstenacademie August De Boeck - Opmaak vernieuwde filiaalovereenkomst tussen de gemeente Asse en de gemeente Opwijk- Goedkeuring
 • Sporthal - Vernieuwen verlichting - Goedkeuring
 • Kwalificatiecommissie 't Schoolhuis - Wijziging samenstelling schooljaar 2016-2017 -Goedkeuring
 • Pedagogische raad en schoolraad bubao MOZA-IK - Samenstelling - Bekrachtiging
 • Fuifcharter en actieplan alcoholbeleid voor zone AMOW - Eénvormig charter voor fuiven en festivals - Goedkeuring
 • vzw. RLGC Groene Corridor - Statutenwijziging - Algemene vergaderingen 26 april 2017 - Kennisneming
 • Toelagereglement met betrekking tot diensten voor gezins- en bejaardenhulp - Intrekking - Herziening toelagereglement gezins- en bejaardenhulp - Goedkeuring

  

Locatie: Zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75)

 

Originele versie dagorde gemeenteraad 25 april 2017

1.

Overzicht nieuws
 • print
 • pdf