Dagorde gemeenteraad 24 april 2018

16 april 2018

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 24 april 2018 om 19 uur in het Woonzorgcentrum De Oase (zaal Satijn). De zitting start uitzonderlijk een uur vroeger. Iedereen is welkom tijdens het openbare gedeelte van de zitting.

 

Er wordt onder meer over volgende punten een beslissing genomen:

 • Belastingreglement - afgifte administratieve stukken voor de dienstjaren 2018 - 2019 – Vaststelling.
 • Providentia - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
 • Iverlek - Algemene vergadering - jaarvergadering - Agenda - Vaststellen mandaten - Goedkeuring.
 • Haviland - Statutaire gewone algemene vergadering - Agenda - Bepalen mandaten - Goedkeuring.
 • Infrax West - Algemene vergadering - Agenda - Mandaten – Goedkeuring.
 • ICT - Aankoop M-BST en DABS module + implementatie – Goedkeuring.
 • ICT - Aankoop en installatie nieuwe firewall – Goedkeuring.
 • WiFi4EU - Aanvragen van subsidie voor WiFi-aanbod op openbare plaatsen – Goedkeuring.
 • Aanpassing gemeentelijk huurreglement voor gebouwen, terreinen en materieel - Opheffing met ingang van 24 april 2018 van het gemeentelijk huurreglement dd. 23 april 2013 – Goedkeuring.
 • Uitvoeren werken door een aannemer - Eerste pakket 2018 - Kostprijsraming en wijze van gunnen – Kennisneming.
 • Uitvoeren bestrijkingswerken 2018 - Kostprijsraming en voorstel straten – Kennisneming.
 • Trage wegen - Herstelling voetweg tussen Lepelstraat (Opwijk) en Huizekensstraat (Aalst) - Goedkeuring.
 • Rollend materieel - Aankoop lichte bestelwagen voor bode – Goedkeuring.
 • Verkaveling te Kerseveldmeers en Steenweg op Aalst - Tracé, plannen en kostprijsraming betreffende het uitvoeren van infrastructuurwerken – Goedkeuring.
 • Verkaveling te Kerseveldmeers en Steenweg op Aalst - Voorwaarden overeenkomst tussen gemeente en de ontwikkelaar : uitvoeren van infrastructuurwerken – Goedkeuring.
 • Oprichting zorgvereniging - Notulen algemene vergadering OPcura – Kennisneming.
 • European Disability Card - EDC - Promoten bij Opwijkse instanties en verenigingen – Goedkeuring.

Locatie: Zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75)

 

Volledige versie dagorde gemeenteraad 24 april 2018

1.

Overzicht nieuws
 • print
 • pdf