Dagorde gemeenteraad 20 juni 2017

12 juni 2017

De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 20 juni 2017 om 20u in zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75).

 

Er wordt onder meer over volgende punten een beslissing genomen:

 • Vriendschapsbanden - Officiële vriendschapsbanden-overeenkomst tussen de gemeente Opwijk en de gemeenten Ober-Mockstadt (Duitsland) en Cramant (Frankrijk) - Goedkeuring
 • Haviland - Buitengewone algemene vergadering - Agenda - Bepalen mandaten – Goedkeuring
 • Intradura - Statutaire buitengewone algemene vergadering - Agenda - Aanduiden vertegenwoordigers - Bepalen mandaten - Goedkeuring
 • Interne controle/organisatiebeheersing - Organisatiebeheersrapport 2016 - Kennisneming
 • Belastingen niet-bebouwde gronden - Goedkeuring belastingreglement op niet-bebouwde percelen gelegen in gebieden bestemd voor wonen, volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust, voor de dienstjaren 2017 tot en met 2019 - Goedkeuring Belastingen niet-bebouwde gronden - Goedkeuring
 • Belastingreglement op niet-bebouwde percelen in de niet-vervallen verkavelingen voor de dienstjaren 2017 tot en met 2019 - Goedkeuring Meerjarenplanaanpassing - budgetwijziging - Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 2- 2017 en goedkeuring budgetwijziging 1-2017 - Goedkeuring
 • Hof ten Hemelrijk - Concessie uitbating cafetaria Hof ten Hemelrijk en uitvoeren conciërgefunctie over het gemeentelijk domein Hof Ten Hemelrijk - Goedkeuring
 • Tesseskouter - voetbalinfrastructuur - Overeenkomst : Toekenning van investeringssubsidies aan EMO voor de uitbouw van voetbalinfrastructuur op de Tesseskouter - Goedkeuring
 • Voetbal - Erfpachtovereenkomst tussen gemeente Opwijk en voetbalclub VK Eeksken - Goedkeuring
 • Voetbal - Erfpachtovereenkomst tussen gemeente Opwijk en Voetbalclub Eendracht Mazenzele-Opwijk - Goedkeuring
 • Kunstgrasveld Molenkouter - Opheffing gebruiks- en tariefreglement - Goedkeuring
 • Kunstgrasveld Tesseskouter - Opheffing gebruiks- en tariefreglement - Goedkeuring
 • Aanvullend politiereglement - Inrichting parkeerplaats mindervaliden, tegenover Stationsstraat 3 - Goedkeuring
 • Beheerscomité SG BLOM - Aanpassing huishoudelijk reglement - Goedkeuring
 • Gemeentelijke energieboekhouding - Gemeentelijke energieboekhouding - dienstjaar 2016 - Kennisneming
 • Voortgangstoets Sociaal Objectief - Begeleidingsgesprek en samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
 • Leegstand - Wijziging van het gemeentelijk reglement - Goedkeuring
 • Gemeentelijk milieubeleid - Prioriteitenschema - Goedkeuring
 • Lokaal Bedrijventerrein De Vlaamse Staak - Wegenistracé - Goedkeuring
 • Belastingsreglement - Belasting op het verstrekken van stedenbouwkundige en milieutechnische stukken of inlichtingen: gedeeltelijke intrekking + vervanging - Goedkeuring
 • Project 'Collector Opwijk-Mazenzele fase B' - Wegenistracé - Goedkeuring
 • vzw. RLGC Groene Corridor - Intrekking beslissing gemeenteraad 25 april 2017 - Beslissing college van 11 april 2017 - Goedkeuring

 

Locatie: Zaal Satijn, Woonzorgcentrum De Oase (Kloosterstraat 75)

 

Originele versie dagorde gemeenteraad 20 juni 2017

1.

Overzicht nieuws
 • print
 • pdf