Raadpleging start- en procesnota en participatiemoment over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Okay

11 april 2018

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Okay zal opgemaakt worden.

De startnota en de procesnota kan je hier downloaden, maar liggen ook tijdens de kantooruren voor iedereen ter inzage bij de dienst stedenbouw van de gemeente, Marktstraat 55 te 1745 Opwijk van 16 april 2018 tot en met 15 juni 2018. Het participatiemoment vindt plaats in het GAC II te Opwijk, Ringlaan 20 op woensdag 25 april 2018 om 19.30 uur.

Reacties worden aangetekend verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk of tegen ontvangstbewijs afgegeven op de dienst stedenbouw, Marktstraat 55, 1745 Opwijk. Ze kunnen ook digitaal overgemaakt worden aan stedenbouw@opwijk.be uiterlijk op vrijdag 15 juni 2018.

Overzicht nieuws
  • print
  • pdf