Centraal meldpunt Milieu

 

Voor alle milieuthema's kan u tijdens de kantooruren terecht bij het CENTRAAL MELDPUNT MILIEU:

 

Cel Leefmilieu - milieuambtenaar Eric Roelands 

 

Buiten de kantooruren kan u voor milieuaangelegenheden terecht bij politiezone AMOW - tel 02 452 50 05.

 

  • print
  • pdf