Gemeentesecretaris

 1. De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie
  • De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten, staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.
  • De gemeentesecretaris staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten m.b.t. de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.
 2. De gemeentesecretaris is de strategisch adviseur van het gemeentebestuur
  • De gemeentesecretaris bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd.
  • De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor de notulering van de besluiten.
  • De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.
 3. De gemeentesecretaris is de voorzitter van het managementteam
  • Het managementteam legt zich toe op de organisatiebrede, professionele ontwikkeling van de gehele gemeentelijke organisatie, overstijgt de belangen van de verschillende diensten en bewaakt integrale kwaliteitszorg.

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Gemeentesecretaris
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 11
Contacteer ons

Contactpersoon

Biesemans (Gemeentesecretaris) Katleen
T 052 36 51 11
Contacteer mij