Milieuraad

Doel ?

  • de milieuraad heeft tot doel de gemeente te adviseren over milieu-en natuurthema's.
  • het formuleren van voorstellen voor het verbeteren, behouden en beschermen van de natuur; het voorkomen en bestrijden van milieuhinder.
  • het verschaffen van milieuinformatie aan de burger + sensibiliseren van de burger inzake milieu-en natuuraangelegenheden.

Wie is wie ?

Een nieuwe milieuraad werd recent geïnstalleerd voor de periode 2013-2018, gelijklopend met het mandaat van de gemeenteraad.

  • Secretaris: de heer Eric Roelands, milieuambtenaar

Download hier de ledenlijst.

Verslagen van de milieuraad ?

Overzicht verslagen

Meer info ?

www.milieuraad.be

  • print
  • pdf