GECORO

Wat is de GECORO?

De GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een adviesorgaan, geen politiek orgaan. Het is zowat de brug tussen de politiek en de bevolking. De commissie speelt in de eerste plaats een belangrijke rol bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zij kan advies geven en zelf voorstellen doen. Daarenboven speelt ze een rol bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's): zij bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en geeft advies aan de gemeenteraad op basis van deze gegevens.

 

Het college van burgemeester en schepenen of de stedenbouwkundig ambtenaar kunnen de GECORO steeds om advies vragen inzake een dossier. Dit advies is echter niet bindend. De leden ervan zijn aangesteld voor een periode van 6 jaar, gelijklopend met de ambtstermijn van het bestuur. De leden zijn aangesteld door de gemeenteraad en vertegenwoordigen de verschillende geledingen van de maatschappij.

 

Voorzitter

Peleman Willy

Broekstraat 50

1745 Opwijk

 

Ledenlijst

Effectieve leden

Plaatsvervangende leden

Berghman Frans

Poelstraat 27

1745 Opwijk

Cochez Jef

Broevink 25

1745 Opwijk

Buyens Frank

Molenbeekstraat 14

1745 Opwijk

De Koster Wilfried

Beiaardlaan 1

1745 Opwijk

De Baerdemaeker Caroline

Guldenboomstraat 49

1745 Opwijk

Van den Broeck Emiel

Grootveld 52

1745 Opwijk

Dierickx Rita

Steenweg op Aalst 113

1745 Opwijk

Emmerechts Ludo

Bolstraat 87

1745 Opwijk

Gabriëls Elke

Droeshoutstraat 178

1745 Opwijk

Van Weverberg Jellen

Steenweg op Vilvoorde 426

1745 Opwijk

Mostinck Werner

Fabriekstraat 51

1745 Opwijk

Costermans Anne-Lies

Steenweg op Aalst 163

1745 Opwijk

Peleman Willy

Broekstraat 50

1745 Opwijk

 

Price Willy

Heerbaan 25

1745 Opwijk

Hermans Marcel

Broekstraat 54

1745 Opwijk

Putteman Sofie

Coenstraat 3

1745 Opwijk

Van de Voorde Maarten

Waaienberg 123

1745 Opwijk

Van Verre Marc

Eeksken 183

1745 Opwijk

Schoukens Steven

Broevink 71

1745 Opwijk

Vannieuwenburg Sarah

Tichelrye 12

1850 Grimbergen

Van den Block Philippe

Steenweg op Lebbeke 54

1745 Opwijk

Vrijders Paul

Bunderstraat 93

1745 Opwijk

De Block Godelieve

Wijngaardstraat 92

1745 Opwijk

Willems Rony

Ravenstraat 168

9255 Buggenhout

Van Lembergen Harry

Steenweg 205

1745 Opwijk

 

Bevoegde schepen

Inez De Coninck: inez.deconinck@opwijk.be

 

Verslagen GECORO

Verslagen GECORO 2013

Verslagen GECORO 2014

Verslagen GECORO 2015

Verslagen GECORO 2016

Verslagen GECORO 2017

Verslagen GECORO 2018

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Grondgebiedzaken
Marktstraat 55
1745 Opwijk

T 052 36 51 34
F 052 36 51 02
Contacteer ons
http://www.opwijk.be

Contactpersoon

Van Aken Bart
T 052 36 51 39
Contacteer mij