Derdewereldhuis

Het Derdewereldhuis werd in de gemeenteraadszitting van 26 april 2007 erkend als officiële adviesraad. Ze adviseert o.a. de gemeente over thema’s die betrekking hebben op Noord-Zuidverhoudingen, ondersteunt hieromtrent het gemeentelijk beleid en verspreid informatie over ontwikkelingssamenwerking.

Werking en doel

Het Derdewereldhuis (DWH) heeft twee taken, namelijk een adviserende en een sensibiliserende taak. Deze algemene doelstellingen kunnen vertaald worden naar een aantal specifieke doelstellingen :

 • Het DWH adviseert de gemeente over thema’s van uiteenlopende aard die betrekking hebben op Noord-Zuidverhoudingen en verhoudingen met andere kansarme gebieden;
 • Het DWH ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van het beleid inzake Noord-Zuidverhoudingen en verhoudingen met andere kansarme gebieden;
 • Het DWH coördineert en stimuleert de activiteiten van de plaatselijke verenigingen inzake Noord-Zuidverhoudingen en verhoudingen met andere kansarme gebieden;
 • Het DWH verspreidt informatie over thema’s rond Noord-Zuidverhoudingen om de betrokkenheid van de bevolking te stimuleren.

Om de hiervoor omschreven doelstellingen te bereiken, kan het DWH alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen te maken hebben en/of deze doelstellingen kunnen bevorderen.

 

De leden van het DWH vormen samen ook de trekkersgroep van Fair Trade.

Leden 

 • Nille Allaerts
 • Maria Arnaut
 • Albert Beerens
 • Tom Bosman
 • Lutgard Colen
 • Guido Bouchez
 • Eddy De Nil
 • Gaby De Smedt
 • Walter Exsteen
 • Eugene Leunis
 • Marc Meeussen
 • Guido Moeys
 • Yvan Tilman
 • Veerle Schoorens
 • Kristien Van Damme
 • Godelieve Van Den Broeck
 • Pol Verhaevert
 • Leo Van Weverberg
 • Hilde Van Weverberg
 • Dirk Vermeiren

Bevoegde schepen: Albert Beerens

 

Voorzitter: Maria Arnaut

Nieuws actuele werking

Verslagen Derdewereldhuis

Klik hier om de verslagen van het Derdewereldhuis te bekijken!

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Welzijn
Kloosterstraat 10
1745 Opwijk

T 052 36 90 17
Contacteer ons
http://www.opwijk.b...

Contactpersoon

Lauwers Karen
T 052 36 90 17@@
Contacteer mij