Belastingen en retributies

Gemeentebelasting

 

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad.  

Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

 

 

Retributie


Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik van maakt van die dienst of prestatie. (bv. ophalen van snoeihout door de gemeentelijke groendienst) Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

 

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgelegd.

 

Documenten in deze rubriek

slotje = Beveiligde Categorieën / Documenten

  • print
  • pdf