Interne zaken

Welkom op de dienst Interne Zaken!

 

Deze afdeling ondersteunt alle andere diensten van gemeente en OCMW en is in deze verantwoordelijk voor:

 • De administratie en het vlot verloop van allerlei zittingen van de bestuursorganen (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, OCMW-raad, vast bureau en het bijzonder comité van de sociale dienst) en van de managementzittingen
 • Onthaal en algemene info
 • Communicatie intern en extern
 • Behandeling (digitale) post
 • Klachtenbeheer
 • Vragen inzake openbaarheid van bestuur
 • ICT-ondersteuning (helpdesk en projectwerking)
 • Juridische (interne) ondersteuning in dossiers
 • GIS (geografisch informatiesysteem) van de gemeente
 • Organisatie-ontwikkeling (optimalisatie interne werking)
 • Noodplanning

Contactinformatie

Interne zaken

Contactpersonen

Openingsuren

 • Maandag: 9u - 12u
 • Dinsdag: 9u - 12u & 13u30 - 16u (niet in juli & augustus!) & 18u - 20u
 • Woensdag: 9u - 12u
 • Donderdag: 9u - 12u
 • Vrijdag: 9u - 12u