Drugs- en alcoholpreventie

De gemeente Opwijk ondertekende in 2013 het ‘Charter voor een gezonde Gemeente‘. Daarmee zette het zich achter de gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse overheid om gezondheidswinst op bevolkingsniveau te realiseren door het gebruik van alcohol en drugs terug te dringen binnen de twee jaar.

In iedere Vlaamse stad of gemeente is het gebruik van illegale drugs zoals marihuana, cocaïne, xtc en speed een realiteit. Hoewel het gebruik van illegale drugs zich vaak verborgen afspeelt, wordt een gemeente er toch mee geconfronteerd. Verkeersongevallen, vandalisme, gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, productiviteitsverlies op het werk, straatdealers en vechtpartijen zijn maar enkele van de potentiële problemen waarmee een stad of gemeente te maken krijgt als gevolg van het gebruik van illegale drugs.

Drug- en alcoholproblemen leggen een hypotheek op de ontwikkelingskansen van jongeren én volwassenen, op het welzijn van gezinnen, op de gezondheid van de gebruiker en op een veilige en leefbare gemeente.

 

Ook de gemeente Opwijk kan niet naast de problematiek en de gevolgen ervan kijken. Wij wensen te ageren tegen de normvervaging rond het gebruik, dat een vanzelfsprekendheid is geworden. Al sinds het begin van deze legislatuur vangt het lokaal bestuur signalen op over problemen met het gebruik van alcohol en drugs. Het was de intentie om hiermee mee aan de slag te gaan. Omdat we deze signalen niet willen negeren, wordt een lokaal preventieproject gecreëerd.

 

Project DnA

De benaming ‘project DnA’ (Drugs en Alcohol) verwijst naar de verwevenheid en de alom tegenwoordigheid van het drugfenomeen in al haar facetten in de huidige maatschappij. Ook alcoholmisbruik vraagt om een multidimensionale aanpak. 

Lokaal Overleg
In eerste instantie willen we individuele aanpak van het fenomeen door van de verschillende lokale actoren (stakeholders) in kaart brengen en het beter op elkaar afstemmen. Aan de hand van een omgevingsanalyse zetten we diverse acties en projecten op. Iedereen die zich betrokken voelt bij de drugproblematiek en zich positief wil engageren, kan deelnemen.


Regiefunctie

Het lokaal bestuur neemt een regiefunctie op. Het zorgt voor afstemming, stimuleert en ondersteunt de betrokken partners en legt linken met verschillende beleidsdomeinen. Beleidsdoelstellingen worden hierbij omgezet in concrete acties?

 

We hebben niet de pretentie het lokaal drugsprobleem en alcoholmisbruik de wereld uit te helpen. Het is wel onze intentie een hefboom te zijn om bij te dragen tot het algemeen welzijn en veiligheid van de burgers van Opwijk.   

Waarvoor kan je terecht in het Sociaal Huis?

 • Informatie: voor algemene vragen over drugs, druggebruik, alcoholmisbruik en aanverwante zaken.

 • Sensibilisering: met gerichte acties brengen we het thema onder de aandacht. Via de beschikbare informatiekanalen informeren we je over de verschillende aspecten van het preventiebeleid.  

 • Ondersteuning: wij inventariseren het bestaande vormingsaanbod. Wij bieden vorming aan voor organisaties, scholen, jeugdbewegingen en andere actoren die te maken krijgen met de problematiek. De vorming heeft onder meer als doel om afstemming te bereiken bij de aanpak van het probleem.  

 • Begeleiding en vroeginterventie: heb je vragen bij je eigen druggebruik of dat van iemand uit je omgeving? Voel je aan dat het zo niet verder kan? Ontstaan er conflicten door druggebruik? Wil je concreet iets doen aan je drugs- en/of alcoholverslaving maar je weet niet hoe te beginnen. Heb je behoefte om er met lotgenoten over te praten? We luisteren naar je verhaal en brengen je in contact met gespecialiseerde hulpverleners. Bij zware problemen zoeken we samen naar geschikte hulpverlening.


Meldpunt overlast drugs

Drugsoverlast? Meld het! Zie je mensen op straat handelen in drugs? Denk je dat er bij jou in de buurt een wietplantage is? Of heb je andere overlast die te maken heeft met drugs? Dan kan je dit melden bij het Sociaal Huis. Meldingen kunnen niet anoniem, maar jouw naam wordt niet meegedeeld aan wie je aanklaagt.  

Het meldpunt is geen noodcentrale, maar verzamelt informatie om de overlast zo goed mogelijk aan te pakken. De politie en de gemeente kunnen gebruik maken van de informatie om in actie te komen.

Zelfs de kleinste details zijn goed om te laten weten. Meerdere kleine meldingen samen kunnen namelijk ook zinvol zijn voor de politie en de gemeente. Je kan op verschillende manieren een melding doen:

 • E meldingen@opwijk.be

 • T 0800 113 41  

 • Of loop langs in het Sociaal Huis De Wegwijzer, Kloosterstraat 10.

 • Je kan natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de politie: T 052 35 50 02

Materialenbank

 • Divers campagnemateriaal

 • Folders en brochures over alcoholdrugs- en alcoholmisbruik

 • Affiches met feesttips voor je evenement

 • Promillebrillen (uitleenbaar via de provincie Vlaams-Brabant)

 

 

Wijzer op weg

AhasverusLogo Zenneland
CAW
De Druglijn
Free Clinic
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 75


 

 

Downloads

Missie en visie Lokaal Overleg Project DnA

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Sociaal Huis De Wegwijzer
Kloosterstraat 10
1745 Opwijk

T 0800 113 41
F 052 36 95 19
Contacteer ons
http://dewegwijzer....

Contactpersoon

Lesy Karel
T 052 36 90 11
Contacteer mij