Wachtbekken

WACHTBEKKEN LANGS STEENWEG OP LEBBEKE WORDT NATUURGEBIED

In de loop van 2013-2014 werd het bestaande wachtbekken langs Steenweg op Lebbeke dat zich uitstrekt over het grondgebied van Opwijk, Lebbeke en Buggenhout door de Vlaamse Milieumaatschappij heringericht.

Wachtbekken, wat en hoe ?

    

 • de primaire functie van het wachtbekken is waterberging. Het wachtbekken heeft een bergingsvolume van 124.000m3.
 • bij toenemende waterdruk en bij overstromingsgevaar doet het wachtbekken dienst als tijdelijke buffer.
 • oppervlakte van het wachtbekken: 17,2ha waarvan 8,5ha gelegen op het grondgebied van Opwijk.

Herinrichting wachtbekken:

 

Het beheer van het wachtbekken werd vroeger door VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) uitbesteed en bestond vooral uit het maaien van de gras- en kruidenvegetatie.

In de loop van 2010 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen VMM en de gemeente Opwijk, Lebbeke en Buggenhout waarbij:

 • VMM zich engageerde om het wachtbekken meer ecologisch in te richten en hiervoor de nodige investeringen vrij te maken.
 • de gemeente Opwijk, Lebbeke en Buggenhout elk voor hun grondgebied het beheer van het wachtbekken op zich te nemen.

     

Uitgevoerde herinrichtingswerken aan het wachtbekken: 

 • grondgebied Opwijk: aanleg wandelpaden, inrichting knuppelpad en vogelkijkwand, inrichten van toegangspoortjes (opstap), inrichten van houten voetgangersbruggen over gracht/beek.
 • grondgebied Lebbeke: aanleg wandelpaden, inrichting van een sedimentvang (slibopvangbekken), inrichten van toegangspoortjes (opstap).
 • grondgebied Buggenhout: inrichting van 3 natuurlijke poelen, bosaanplant, aanleg wandelpaden, inrichten van houten brug over gracht/beek, inrichten van houten voetgangersbrug over gracht/beek.

       

Daarnaast werden akkerpercelen omgezet naar grasland en/of bos en werd de volledige oppervlakte van het wachtbekken voorzien van een stevige afsluiting.

Beheer van het wachtbekken

Naast het komvormige bergingsbekken bestaat het wachtbekken voornamelijk uit verruigd grasland, populierenbos, waterpartij (vijver) met rietaanplant, natuurlijke poelen, en wilgenstruwelen met ondergroei van:

Harig Wilgenroosje

 

Rietgras

 

Lisdodde

 

 Gele Lis

 

Door de aanwezigheid van grasland, struwelen, waterpartijen,..., en de uitgevoerde ecologische herinrichting van het wachtbekken, heeft het wachtbekken nu meer potenties inzake natuur en recreatie.

 

Het beheer in het wachtbekken omvat voornamelijk:

 • beheer van de moeraszone

maaien rietkraag

 

hakhoutbeheer

 

knotten van wilgenbomen

 • openhouden van de wandelpaden
 • periodiek onderhoud van de poelen
 • begrazing van het hooi(gras)land

Begrazing met schapen

   

 

De gemeente Opwijk en Lebbeke hebben voor het beheer van het hooi(gras)land gekozen voor een ecologische beheervorm: stootbegrazing (= druk- of piekbegrazing) met schapen.

Doordat de schapen onregelmatig grazen (hier wat korter, daar wat langer), geven ze de vegetatie meer structuur en zorgen de schapen met hun mest en wollige vacht ook voor de verspreiding van plantenzaden.

Op die manier wordt op termijn een kortgrazige vegetatie gecreëerd waardoor gunstige omstandigheden ontstaan voor de kieming en vestiging van veel plantensoorten.

Schapen kunnen met hun relatieve fijne muil het voedsel sterk selecteren en het gras millimetreren. Ze verkiezen een dieet dat minstens bestaat uit 50% grassen.

    

Infoborden

Ten behoeve van de wandelaars werd op 7 locaties rondom het wachtbekken een infobord geplaatst met plan en informatie over het wachtbekken. 

Bereikbaarheid van het wachtbekken

 • via verbindingsbaantje (Opwijk- station Heizijde) langs Steenweg op Lebbeke: het baantje is uitsluitend te gebruiken door voetgangers en fietsers.
 • via station Heizijde (Lebbeke) - parkeerplaatsen zijn beschikbaar.
 • via Klein Antwerpenstraat - Lebbeke (landbouwweg).

Belangrijke aandachtspunten en gebruiksregels voor wandelaars

 

Het wachtbekken is in eerste instantie bedoeld als bufferbekken bij hoge waterstand.

Daarnaast is het wachtbekken een stukje natuur waar iedereen mee kan van genieten, voor zover uiteraard een aantal regels worden gerespecteerd:

het wachtbekken is uitsluitend toegankelijk voor wandelaars (behoudens dienstvoertuigen). Enkel de officiële toegangspoorten en overstapjes mogen gebruikt worden als toegang tot het wachtbekken.

 

fietsers, mountainbikers en andere gemotoriseerde tweewielers of voertuigen zijn verboden.

 

paarden zijn niet toegelaten in het wachtbekken.

 • het is verboden te jagen in het wachtbekken.

honden moeten altijd aan de leiband en mogen dus niet loslopen.

 

respecteer de natuur in het wachtbekken: vernietig geen planten, laat geen afval achter, verstoor de rust niet van de schapen en andere dieren in het wachtbekken.

 

 Belangrijk !

 • heb je vragen over het wachtbekken ?
 • merk je onregelmatigheden in het wachtbekken ?
 • heb je vragen over het begrazingsbeheer met schapen ?
 • zijn er schapen los gebroken of merk je dat er problemen zijn met schapen in het wachtbekken ?

Meld het aub aan de milieuambtenaar of aan Lieven Caekebeke (schapenbeheer) - info@begrazing.be - gsm: 0479 77 92 80 (Lieven Caekebeke).

 

 

Bekijk hier de reportage van Ring TV over het nieuw natuurgebied in onze gemeente!

 • print
 • pdf