College van burgemeester en schepenen

Naast de burgemeester zijn er in onze gemeente 6 schepenen, waarvan één ook de OCMW-voorzitter is:

 • Burgemeester Albert Beerens (OPEN VLD)
 • Eerste schepen Jan Couck (N-VA)
 • Schepen Pierre Van de Velde (OPEN VLD)
 • Schepen Johan Deleu (N-VA)
 • Schepen Joske Vermeir (OPEN VLD)
 • Schepen Inez De Coninck (N-VA)
 • Schepen - OCMW-voorzitter Patrick De Smedt (N-VA)

 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op donderdagnamiddag. Alle beslissingen moeten gezamenlijk worden genomen, schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid. De gemeentesecretaris woont de collegezitting wekelijks bij en zorgt voor het verslag.

 

Het college heeft twee soorten bevoegdheden of taken: taken van gemeentelijk belang en taken van algemeen belang.

 

Taken van gemeentelijk belang zijn:

 • de voorbereiding, de bekendmaking en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad (eens de gemeenteraad een beslissing heeft genomen, houdt zijn bevoegdheid op en begint die van het college)
 • de uitvoering van eigen beslissingen
 • het dagelijks beheer van de gemeente
 • enz.

Taken van algemeen belang zijn:

 • het uitvoeren van de wetten, decreten, reglementen en besluiten van de federale, Vlaamse of provinciale overheden wanneer die uitvoering expliciet aan het college is toevertrouwd
 • het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand
 • het opmaken van de kiezerslijsten
 • enz.

Om praktische redenen is er in het college wel een taakverdeling en heeft elke schepen specifieke bevoegdheden. Klik op onderstaande links om de bevoegdheden van de burgemeester en schepen te bekijken:

Zitdagen college van burgemeester en schepenen:

Contactinformatie

College van burgemeester en schepenen

Contactpersonen

 • Albert Beerens (Burgemeester / Open VLD)
 • +32 478 28 84 19
 • Contacteer mij
 • Pierre Van de Velde (Schepen / Open VLD)
 • +32 476 50 78 70
 • Contacteer mij
 • Patrick De Smedt (Schepen - OCMW-voorzitter / N-VA)
 • +32 497 33 23 21
 • Contacteer mij